Anders prestatiegericht


In ons onderwijs staat het kind centraal, niet de leerstof. ‘Het gemiddelde kind’ bestaat niet: kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesse en leerstijl. Daarom stimuleren we kinderen om op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en op hun eigen manier te leren. Natuurlijk volgen we kinderen zorgvuldig en registreren we hun vorderingen en onze observaties in een leerlingvolgsysteem dat past bij montessorionderwijs. En natuurlijk werken we ook toe naar een algemeen kennisniveau op alle gebieden, zodat elk kind goed voorbereid is op het voortgezet onderwijs. Maar de weg daarnaartoe loopt voor ieder kind anders. Ons onderwijs is dus niet minder, wel anders prestatiegericht.