Kwaliteit van ons onderwijs

 

In 2018 constateerde de Inspectie van het Onderwijs dat onze adviezen voor het voortgezet onderwijs goed waren, maar dat onze leerlingen van groep 8 op de landelijke eindtoets onder de inspectienorm scoorden. Daarop schakelden we externe hulp in. We verbeterden onder andere het rekenonderwijs en leerden kinderen beter omgaan met de vraagstelling van de eindtoetsen. Die maatregelen maken nu deel uit van ons reguliere onderwijsaanbod. In 2019 gaf de Inspectie aan dat het ons gelukt is om zowel de kwaliteit van het onderwijs als de resultaten van de leerlingen te verbeteren. Het is terug te lezen in het gedetailleerde inspectierapport. Ook de Nederlandse Montessori Vereniging bekijkt elke vier jaar de kwaliteit van ons montessorionderwijs. Bekijk het volledige verslag van de audit uit 2019.